KANGAROO (Australia)

Máy nước nóng NLMT Kangaroo Solar 168LC


Xem chi tiết

Máy nước nóng NLMT Kangaroo Solar 168LC

8.550.000₫
. Lõi bình bảo ôn trong: Inox SUS 304-2b loại dùng cho thực phẩm (fooding standard) . Vỏ bình bảo ôn ngoài: Được làm từ chất liệu DBS - công nghệ...
Xem chi tiết
Máy nước nóng NLMT Kangaroo Solar 145LC


Xem chi tiết

Máy nước nóng NLMT Kangaroo Solar 145LC

7.950.000₫
. Lõi bình bảo ôn trong: Inox SUS 304-2b loại dùng cho thực phẩm (fooding standard) . Vỏ bình bảo ôn ngoài: Được làm từ chất liệu DBS - công nghệ...
Xem chi tiết
Máy nước nóng NLMT Kangaroo Solar 180LC


Xem chi tiết

Máy nước nóng NLMT Kangaroo Solar 180LC

10.850.000₫
  . Lõi bình bảo ôn trong: Inox SUS 304-2b loại dùng cho thực phẩm (fooding standard) . Vỏ bình bảo ôn ngoài: Được làm từ chất liệu DBS - công nghệ...
Xem chi tiết
Máy nước nóng NLMT Kangaroo Solar 216LC


Xem chi tiết

Máy nước nóng NLMT Kangaroo Solar 216LC

13.850.000₫
  . Lõi bình bảo ôn trong: Inox SUS 304-2b loại dùng cho thực phẩm (fooding standard) . Vỏ bình bảo ôn ngoài: Được làm từ chất liệu DBS - công nghệ...
Xem chi tiết
Máy nước nóng NLMT Kangaroo Solar 240LC


Xem chi tiết

Máy nước nóng NLMT Kangaroo Solar 240LC

14.950.000₫
  . Lõi bình bảo ôn trong: Inox SUS 304-2b loại dùng cho thực phẩm (fooding standard) . Vỏ bình bảo ôn ngoài: Được làm từ chất liệu DBS - công nghệ...
Xem chi tiết
Máy nước nóng NLMT Kangaroo Solar 360LC


Xem chi tiết

Máy nước nóng NLMT Kangaroo Solar 360LC

19.850.000₫
  . Lõi bình bảo ôn trong: Inox SUS 304-2b loại dùng cho thực phẩm (fooding standard) . Vỏ bình bảo ôn ngoài: Được làm từ chất liệu DBS - công nghệ...
Xem chi tiết
Máy nước nóng NLMT Kangaroo Solar 190LC


Xem chi tiết

Máy nước nóng NLMT Kangaroo Solar 190LC

9.650.000₫
. Lõi bình bảo ôn trong: Inox SUS 304-2b loại dùng cho thực phẩm (fooding standard) . Vỏ bình bảo ôn ngoài: Được làm từ chất liệu DBS - công nghệ...
Xem chi tiết
0842506888
Liên hệ qua Zalo